Lack skador

Eftersom det används mycket salt på våra vägar under vintertiden är rost ett vanligt problem i Skandinavien. Vi reparerar mindre  skador på era fordon. Rostskadorna blästras samt använder vi de senaste produkten från Standox i Tyskland (miljö-vattenbaserade produkter)

Comments are closed.