Avgassystem

Eftersom avgassystemet styr utsläppet av giftiga ämnen är det givetvis också en viktig del för bilens optimala funktion. Kör man med en skada på avgassystemet kan det t.ex. ske att systemet släpper in i bilen ämnen som skulle utsläppas och det kan komma till inandning för både dig och dina passagerare. Vi utför byte av alla typer av avgassystem, byter katalysatorer, byter partikelfilter, lambdasonden, monterar även sport avgassystem samt gör svetsning av avgassystem.

Comments are closed.